RV JFF

Bli medlem i en jeger- eller fiskeforening

Det er mange ivrige jegere og fiskere i Norge – og det er ikke så rart med tanke på de store mulighetene som Norge byr på. Vi har en lang kyststripe med utrolig mange ulike fiskearter, utallige ferskvann og et attraktivt mangfold av jaktbare arter. Uansett hvilket nivå man er på er det alltid morsommere å jakte og fiske sammen med andre likesinnede, både for det sosiale sin del og for å utvikle egne ferdigheter.Ved å utveksle tips og erfaringer blir man stadig bedre på det man driver med. Derfor er det å bli med i en jeger- og fiskerforening noe enhver bør tenke på. Innmelding hos Norges Jeger- og Fiskerforbund er lett. Hvis du tar kontakt vil de hjelpe deg. Du kan også være sikker på at du er med på å støtte opp om deres jobb for å bevare jegernes og fiskernes ressurser også for fremtiden.