RV JFF

Jeger- og fiskerforbundet

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ble stiftet i 1871 og er den eneste landsdekkende organisasjonen som ivaretar interessene til sportsfiskere og jegere i Norge.Dette gjør NJFF blant annet ved at myndighetene rådspør foreningen i alle saker som er av større interesse for jeger og sportsfiskere i Norge. Grunnen er det høye antallet medlemmer, omtrent 120.000 medlemmer totalt. Det gjør forbundet til en sterk interessegruppe.Forbundets visjon og løfte til medlemmene sier det meste: «Jakt- og fiskeglede til alle – for alltid» og «vi gjør deg til en bedre jeger og fisker». I tillegg til å ivareta interessene til eksisterende jegere er det også NJFF som står for mesteparten av opplæringen av nye jegere i Norge. De utdanner og godkjenner også alle instruktører for jegerprøven. Så hvis du er, eller ønsker å bli, en aktiv jeger eller sportsfisker er det ingen grunn til ikke å bli medlem.Hvordan du gjør det kan du lese i vårt innlegg Bli medlem i en jeger- eller fiskerforening.