RV JFF

Fiskelover i Norge

Norge er et land med gode fiskemuligheter, både i saltvann og i ferskvann. Vi har en lang kystlinje der det finnes over 200 ulike arter spiselig fisk. Vi har også utrolig mange fiskevann i innlandet. Det er viktig at det skal fortsette å være slik. Derfor har vi også lover som regulerer sportsfisket i Norge. Ikke for å legge en demper på gleden, men for å sikre at vi skal ha disse mulighetene også i fremtiden. Når du fisker i sjøen er det viktig at du er nøye med minstemålet. De gjeldende målene varierer med slag og sted så undersøk i oversikten over minstemål hos Lovdata.Dersom du vil fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag må alle over 16 år betale fiskeravgift til staten over Internett. I ferskvann der disse ikke finnes trenger man kun å kjøpe lokalt fiskekort eller få tillatelse av grunneier. Satsene varierer lokalt. Dersom du ønsker å fiske med redskap som står i sjøen, som teiner eller garn, så skal disse være tydelig merket med navn. Husk at laks, sjøørret og sjørøye kun kan fanges med stang eller snøre, og at det ikke er tillatt med mer enn to stenger eller snører per båt!