RV JFF

Frisk nok til å dra på fisketur

Sykdom kan sette en stopper for hobbyen din, det å få rask hjelp kan være en fordel.

Friluftsliv – bra for helsa

For helsa er det også viktig med bevegelse og frisk luft. Interesser og fritidsaktiviteter er svært bra for trivsel, velvære og vår mentale helse. Mangelen på dette kan igjen føre til en negativ spiral av dårlig helse. Friluftsliv er som kjent et svært viktig helsetiltak. Dette er en av grunnene til at friluftsliv har lange tradisjoner i landet vårt.

Behandling og livsstilsendring

Det er viktig å tenke helhetlig når man har helseproblemer. Det handler om å oppsøke hjelp fra de rette fagfolka. I noen tilfeller innebærer det også at man må gjøre noen grep for bedre kosthold og livsstil. Da kan også bruk av riktig fagfolk være en faktor.

Skaff hjelp nå – ikke vent

Er du en av dem som sliter så mye med helsa at du ikke får dratt på fisketur? Da bør du oppsøke hjelp først som sist. Det finnes ulike behandlingssteder, blant annet Klinikk for Alle, som mer enn gjerne hjelper deg på veien til en bedre helse. Leger, kiropraktorer og fysioterapeuter er ofte samlet under samme tak og derfor kan de tilby mer hjelp.