RV JFF

Jaktlover i Norge

For å kunne drive jakt i Norge må du ha bestått jegerprøven og betale en årlig jegeravgift til staten. For å drive småviltjakt må du ha fylt 16 år, men du kan være med på opplæring fra og med året du fyller 14. For å jakte storvilt må du være fylt 18 år, men du kan være med på opplæring fra og med året du fyller 16 dersom du har avlagt jegerprøven og bestått skyteprøven. Kravet om jegeravgift gjelder alle, uavhengig om du jakter på egen eller andres grunn. I Norge jakter vi kun på de artene som produserer et overskudd – det er dette overskuddet vi jakter på. Totalt innebærer dette en ordinær jakt på 38 fuglearter, 20 landpatterdyrarter og fire selarter.I tillegg har Norge et ansvar for arter som er truet i internasjonal sammenheng, og som vi har en god bestand av. En av de viktigste delene av Norges jaktlover er jakttidene. En oversikt over denne kan du laste ned fra Norges Jeger- og Fiskerforbunds hjemmesider. De siste naturlige stammene av villrein holder til i Norge, derfor er disse underlagt en annen forvaltning enn det som er tilfellet for andre arter av hjortevilt.