RV JFF

Ulike typer jakt

Å jakte er ikke noe som gjøres kun på én bestemt måte. Det er mange variabler som spiller inn: Hvor tålmodig du er, hvilke arter du jakter på, hvor godt du kjenner området og om du jakter alene eller i lag. Det finnes noen hovedtyper av jakt, og dem kan du lese mer om her: Lokkejakt, fellefangst, smygjakt, posteringsjakt, åtejakt, båtjakt, støkkjakt og drivjakt. Av disse er særlig båtjakt artsbestemt. Den brukes til sel, ender og sjøfugler.Ved båtjakt er det begrensninger med tanke på hva som er lovlig. Du må for eksempel ikke være nærmere land enn to kilometer dersom du bruker motorbåt. Se forøvrig innlegget «Jaktlover i Norge» for mer informasjon om lover rundt jakt i Norge. For drivjakt behøver man flere som jakter sammen, da man skal drive dyret foran seg. For posteringsjakt kreves tålmodighet og kjennskap til dyrenes adferd i området, da man skal sitte på post og vente. Man bør også være forberedt i klesveien, da det kan bli kaldt å sitte stille og vente i timesvis. Denne typen jakt kan selvsagt benyttes i kombinasjon med lokkejakt. Man må ikke begrense seg til én jakttype av gangen.